mini thesis tagalog

THESES & DISSERTATIONS

Isang pagsusuri ng mga pre-form sa tekstwal na datos ng tagalog.

 • Call Number:
 • Author: Mark Rae De Chavez

mini thesis tagalog

 • français
 •   BAHÁNDÌAN Home
 • College of Education
 • Faculty Researches

Paggamit ng teknolohiyang pang-instruksyon at ang antas ng kahusayan sa pagtuturo ng mga guro sa Filipino

Thumbnail

Thesis Adviser

Defense panel chair, defense panel member, share , description, suggested citation, shelf location, physical description, collections.

 • Theses [18]
CPU Henry Luce III Library

EXTERNAL LINKS DISCLAIMER

This link is being provided as a convenience and for informational purposes only. Central Philippine University bears no responsibility for the accuracy, legality or content of the external site or for that of subsequent links. Contact the external site for answers to questions regarding its content.

If you come across any external links that don't work, we would be grateful if you could report them to the repository administrators .

Click DOWNLOAD to open/view the file. Chat Bertha to inform us in case the link we provided don't work.

Animo Repository

Home > ETD > DEP_FIL > ETDM_FIL

Filipino Master's Theses

Theses/dissertations from 2023 2023.

Narito ako, umiibig: Si Regine Velasquez-Alcasid at ang konstruksyon at signipikasyon ng lokal na pop diva sa lipunang Pilipino , John Christopher Casayuran Avelino

Politika ng kulay: Kalakaran, kampanya, at impluwensiya ng mga piling presidential candidates sa eleksyon 2022, pagsipat sa kilos pampulitika gamit ang kani-kanilang facebook page , John Lloyd O. Canones

Ari at manoro: Semiyolohikal na pagsusuri sa mga piling pelikula mula sa Pampanga , Jericho B. Dela Cruz

Atityud at saloobin sa mga email communication ng mga piling kawani ng La Salle Green Hills: Gawi, isyu, at mungkahing protokol , Michael Bobita Gurung

Si Totoy bato, ang pulosa, at ang kaakuhang Kapampangan: Pagsusuri sa buhay at pulosa ni Totoy bato gamit ang pantawang pananaw ni Rhoderick Nuncio , Oliver Z. Manarang

Halili ng tahanan: Saloobin, pananaw at danas ng limang panganay na anak sa konsepto ng pagpaparaya sa pamilyang Pilipino , Jio S. Orense

Pinoy thirst trappers: Pagkakaiba-iba at paglalarawan ng thirst trapping ng mga piling Pilipinong babae atl lalaking you tuber sa Pilipinas , Dexter B. Raymundo

Ang lalaki sa pelikula: Ang toxic masculinity sa mga piling pelikula , Nixon Paul J. Sumaoang

Kuwentong pag-aalahas: Ang dinamika ng mga kapital sa danas ng mga mag-aalahas ng Meycauayan, Bulacan , Vladimir Bating Villejo

Theses/Dissertations from 2022 2022

Tatlong mukha ng pamamantas-wika, isang talastasang pangwika: Diyalohikong pagbasa kina Bonifacio P. Sibayan, Ernesto A. Constantino, at Andrew B. Gonzalez, FSC sa lente ng hermeneutika ni Hans-Georg Gadamer , Jay Israel B. De Leon

Nakapagpapabagong pinoy boys’ love: Diskurso ng transpormasyon sa anyo ng palabas sa Pilipinas , Marco V. Javier

Semyotikong pagsusuri sa mga rebisyonistang presentasyon ng batas militar ng rehimeng Marcos sa YouTube , Clarissa Mae E. Paranas

Angkla sa pagsampa: Mga kuwento at danas ng mga piling Pilipinang tripulante sa cruise ship , Franz Louise F. Santos

Theses/Dissertations from 2021 2021

Ang pagkatha ng adarna sa kasarian: Pagmamalay sa representasyon ng babae sa mga kuwentong pambata ng Adarna House (2009-2019) , Pearl Diane Centeno Asuncion

Ang lipunan sa pelikula, ang pelikula sa lipunan: Sipat-saysay sa mga pelikulang nagwagi sa piling yugto ng Metro Manila Film Festival (2010-2019) , Mariz S. Autor

Pagtuklas-pagbagtas-pagmulat: Isang pagsipat sa danas ng kamuwangang pansarili at kamulatang sosyal ng mga piling mag-aaral ng senior high school (SHS) sa naratibo ng mga piling coming of age film ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival , Christopher Bryan A. Concha

Pagsusuri sa sistema ng apat na proseso ng pagpapatuyo sa kapeng barako ng Lipa gamit ang activity theory , Maria Elena M. Dator

Hibla, habol, hablon: Ang pagpadayon ng kulturang Miagaowanon , Faye N. Fuentes

Ang angas bilang lakas: Mga kuwento ng kabataang babae ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Muntinlupa (Senior High School) , Lynette V. Mandap

Pagsusuri sa uri ng inkulturasyong isinusulong ng Apostolic Catholic Church gamit ang lente ng kaisipan ni Anschar Chupungco , Abbygale C. Pinca

NAVOTA(A)S: Pagmamapa ng bentahan sa pamilihang fish port complex gamit ang pag-aaral na socio-economic geography , Reneille Joy M. Tayone

Theses/Dissertations from 2020 2020

Ang alternatibo sa alternatibong pamamahayag ng altermidya - people's alternative media network , Christian P. Gopez

Theses/Dissertations from 2015 2015

Pilosopiyang pilipina: Bulungan ng mga kaisipan nina Quito at Mananzan , Leslie Anne L. Liwanag

Advanced Search

 • Notify me via email or RSS
 • Collections
 • Disciplines
 • Colleges and Units

Submissions

 • Submission Consent Form
 • Animo Repository Policies
 • Submit Research
 • Animo Repository Guide
 • AnimoSearch
 • DLSU Libraries
 • DLSU Website

Home | About | FAQ | My Account | Accessibility Statement

Privacy Copyright

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to  upgrade your browser .

Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.

 • We're Hiring!
 • Help Center

paper cover thumbnail

THESIS SA FILIPINO

Profile image of Shiela Mae Golloso

Related Papers

Kritike: An Online Journal of Philosophy

Rodrigo Abenes

mini thesis tagalog

Folia Linguist

Yves Duhoux

Greg Moxness

Danica Lorraine Garena

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang mabatid ang pananaw ng mag-aaral sa paggamit ng mga sariling komposisyon ng panitikang pambata at antas ng pang-unawa. Sa pag-aaral na ito binibigyang katugunan ang mga sumusunod na katanungan: Ano ang pananaw ng mga tagasagot sa paggamit ng mga Sariling Komposisyon ngPanitikang Pambata bataysa nilalaman,layunin,disensyo/istilo, kasanayan/gawain; Ano ang antas ng pang-unawa ng mga tagasagot sa paggamit ng mga Sariling Komposisyon ng Panitikang Pambata batay sa Pang-unawang Literal at Pang-unawangKritikal; May makabuluhang kaugnayan ba ang pananaw ng mag-aaral sa paggamit ng mga Sariling Komposisyon ng Panitikang Pambata at Antas ng Pang- unawa sa Pagbasa; Ang pamamaraang palarawan-correlation ang ginamit ng mananaliksik upang makalap ang mahalaga at makatotohanang impormasyon na kinakailangan sa pag-aaral. Ang istatistikal na pamamaraan na ginamit sa pagsasaliksik ay weighted mean at standard deviation para sa pananawng mga tagasagot sa Mga Sa...

The Normal Lights

Layunin ng pananaliksik ang makabuo ng mga lunsarang aralin at gawaing angkla sa MELCs o Most Essential Learning Competencies sa primaryang antas. Pangunahing metodo ang disenyong palarawan at pagbuo ng mga lokalisado at kontekstuwalisadong may temang katutubo, kabuhayan, kalinangan, kapaligiran, at diskursong kasarian na angkop sa pagtuturo sa anyong modyular, harapan, o blended. Ginamit ang sarbey at panayam sa mga piling kalahok. Lumabas sa pag-aaral na epektibo ang mga aralin kapag nakadikit sa karanasan, kaligiran, at interes ng mga mag-aaral. Ang mga kontekstuwalisadong aralin na pinagtibay sa konteksto ng pandemya at bagong kadawyan o new normal ay mainam na gamiting sandigang kaalaman sa kasanayan at kahusayang komunikatibo sa Filipino at iba pang kaugnay na disiplina.

Mansa Gurjar

International Journal for Equity in Health

Adedoyin Adesina

Teaching Mathematics and Computer Science

Bujdosó Gyöngyi

Aditya Pratama

Family Practice News

Jennie Smith

Sorry, this document isn't available for viewing at this time.

In the meantime, you can download the document by clicking the 'download' button above., related papers.

REPOSITORIO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CEMLAD

gamila el deeb

Sylvain Laubé

Rodrigo Eduardo de Oliveira Bauer Chichorro

BID. Washington, Estados Unidos

Francisco Longo

Yashvardhan Sharma

Neysa Agustina

MFS Modern Fiction Studies

Madelyn Detloff

Mariana Di Bello

Education Santé

Ségolène Malengreaux

Journal of Coatings Technology and Research

Alessia Simonini

Andreas Kiessling , Christian Huebner

International Journal of Refractory Metals and Hard Materials

jose alberto andrade ferreira

Rheumatology International

Hanan RKAIN

KARTIKA KUSNUWARDANI

prabhakar ray

دراسات تربویة ونفسیة. مجلة کلیة التربیة بالزقازیق

A-57 محمد ذكي أمر الله

Zbornik Matice srpske za društvene nauke

samir alicic

Simon PIERRE

Lourival Possani

Historia mexicana, Vol. 66, Nº. 1 (261, julio-septiembre)

Roberto Breña

Journal of Chemical Education

The Journal of Physiology

Manda Keller-Ross

Acta Zoológica Lilloana

Sebastian Figueredo

 •   We're Hiring!
 •   Help Center
 • Find new research papers in:
 • Health Sciences
 • Earth Sciences
 • Cognitive Science
 • Mathematics
 • Computer Science
 • Academia ©2024

mini thesis tagalog

Wherever I am, the world comes after me. It offers me its busyness. It does not believe  that I do not want it. Now I understand  why the old poets of China went so far and high  into the mountains, then crept into the pale mist. "The Old Poets of China" by Mary Oliver

 • You are here:  

mini thesis tagalog

Theses and Dissertations: A List

Abstracts and other related info may be viewed via the tuklas portal . just type the author's name and click accordingly. to inquire if and how you can access the dissertations, please email this email address is being protected from spambots. you need javascript enabled to view it. document.getelementbyid('cloak742b2a04afa9e0f0c6bcaa14ce740506').innerhtml = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy742b2a04afa9e0f0c6bcaa14ce740506 = 'aclib.upd' + '@'; addy742b2a04afa9e0f0c6bcaa14ce740506 = addy742b2a04afa9e0f0c6bcaa14ce740506 + 'up' + '.' + 'edu' + '.' + 'ph'; var addy_text742b2a04afa9e0f0c6bcaa14ce740506 = 'aclib.upd' + '@' + 'up' + '.' + 'edu' + '.' + 'ph';document.getelementbyid('cloak742b2a04afa9e0f0c6bcaa14ce740506').innerhtml += ' '+addy_text742b2a04afa9e0f0c6bcaa14ce740506+' '; or call 8 981 8500 local 3579. the library may/does not have access to electronic files of the theses and dissertations, nor can they be accessed since the university is closed due to quarantine. you can send your request to us, and we can forward it to the author (s) if feasible under university policies , including this 2015 memorandum . , view list of theses and dissertations from 1963 to the present . all theses and dissertations are for room-use only., please click on the year to view the dissertations., abelgas, franz jude solana, "not quite diasporic: diasporicity of southeast asian migrants' children in the macau special administrative region" (ma), abuan, romina eloisa manabat, "interrogating sense of belonging and citizenship among filipinos in diaspora in taiwan" (ma), agonos, mariam jayne macafe, "building a city: the environmental and social challenges and impacts of the development of indonesia's new capital" (ma), alvarez, bea roselle mance, "disaster memories of ivatan women: narratives before, during and after a typhoon" (ma), argonza, gladys mae zabala, "state and the peasantry: social and historical contestations over land use in rural vietnam" (ma), ariate, maria ima carmela laugo, “ibaloy notions of homeland from memories of place: an oral history of laokan, baguio city” (ph.d.), bahni, rosella camte, "revolution in exile: transnational mobilizations of filipinos in the united states and china, 1971-1986" (ma), briones, jervy cariño, "mei nu: examining chinese women's deployment of beauty in four biographical texts" (ma), carreon, latasha quiles, "exploring china's cultural soft power: cinderella chef as a case study" (ma), cruz, melodina sy, “komentaryo ni kalabaw: the carabao in jess abrera's a. lipin cartoon strips (1985-2018) as an image of the filipino's resistance identity and the philippines' cultural species" (ph.d.), del rosario, peter jerome bayot, "the covid-19 pandemic in binmaley: changes in space, experience of religion, and faith expressions" (ma), diaz, rizelle ablaza, “pagpapakahulugan sa mga naratibong nakapaloob sa mga banal na ukit ng mga sangley at mestiso, 1590-1898” (ph.d.), galang, romeo bala, "the human rights defenders in post-edsa philippines" (ma), gultia, christian baloran, “the shaping of a scientific built evironment (likhang kaligiran): the university of the philippines los banos, 1965-1986” (ph.d.), hufana, mary cita m., “the filipino ballet: examining process of indigenization and its identification in/of nation” (ph.d.), jacinto, joelle florence patrice banzon, “kabilin ug bahandi: traditional games as an educational tools in the preservation of heritage and culture among universities in cebu city” (ph.d.), macasil, ma. alena novillo, “diyandi: kultural na perfomans bilang kabilin at kasaysayan ng dakbayan sa iligan” (ph.d.), magdadaro, marjorie joy almario, "japanese sociocultural influence on migrant entrepreneurship: exploring the entrepreneurial activities of former filipina entertainers in the philippines" (ma), marcaliñas, jandell villena, “the symphony orchestra in the philippines: a cultural outline (1896-1986)” (ph.d.), martinez, edna marcil morato, “danas at dagok ng tokhang: state terror, gender, and the war on drugs” (ph.d.), mijares, aileen may paguntalan, “assessing the ethnolinguistic vitality of pahanan towards developing an instrument for measurement” (ph.d.), peña, andrew rey sosa, "seeking admission: mobility of indian medical students in the philippines (2014-2022)" (ma), ploteña, irene bel rosquillo, "oto valentin: stories of leadership, resistance, and compromise in the mountains of 20th century maasin, iloilo" (ma), ravena, kyle philip manzano, “pagsinaryo kag pangabuhian: implications of changes in the concept of land ownership among the ati of nagpana in barotac viejo, iloilo” (ph.d.), sabio, rodolfo cajilo, “the cooperative model in the philippine social economy: contributions and challenges of three local cooperatives” (ph.d.), salonga, norby roque, "land readjustment and disaster resilience in japan: exploring possible applications in the philippines" (ma), santiago, arlene de regla, "arab perceptions towards overseas filipino workers (ofws) in qatar: an exploratory study" (ma), suelto, emmeviene ann poson, "teaching and learning activism as experienced in two senior high schools: a grounded theory approach" (ma), tadle, frauline cainglet, "ang ating ha(pagpag)-kainan: analyzing the food (in)security situation and philippine food 'culture' through pagpag narratives" (ma), ugaddan, bryan gabriel ibañez, “the filipino contemporary commercial music singer: mimicry or phenomenon” (ph.d.), valdellon-molina, katherine frances romero, "sakay, salakay, salaysay: navigating (im) mobility and everyday commuting in a metro manila transport route" (ma), vargas, jericho lester magbilang, “saysay-laum: kritikal na pag-arok sa panlipunang balor ng mga kwentong-bayang daluyan ng kabayanihan at paghihimagsik ni agustin sumuroy ng hilagang samar” (ph.d.), verano, jay neil garciso , filipina migrant domestic worker's identity and narrative practices: from self to nation (ma), bancoro, sharon vergara, kendo as soft power and its role in japan's cultural diplomacy with the philippines (ma), bautista, roehl niño andrada, rethinking bakla: a keyword in philippine conceptual, sexual, and social history (ma), caliguia, gregorio iii recto, institutionalizing policies for persons with disabilities: a policy review and implementation verification of marikina city (ma), catura, severo severo, memories of the cultural revolution: analyzing selected written memoirs in english in the construction of conflict, survival, and escape (ma), lim, roberto jr. pangilinan, imperial temporalities, insurgent futures: comparisons of 20th century political thinkers in indonesia and the philippines (ma), magaling, christian lemuel magtaka, pasyon show: kwentong buhay ng mga camarerong bakla (ma), porciuncula, angelo palencia, loob at kapwa in action: analysis of "wanted sa radyo" in socio-cultural context (ma), ramos, chenny villaruz, political opportunity structure during the administration of pres. benigno aquino iii: a case study of a social movement of informal settler families in the philippines (ma), raymundo, alicia san pedro, contents tourism and local community revitalization – the case of hida-furukawa as an anime sacred site for “your name", reyes, maria corazon corre (ma), the testimonial narratives of the tausug survivors during the militarization of sulu and the 1974 battle of jolo: counterhistory, identities, and collective memories (ma), salomon, elgin glenn regencia, walls within walls: the architecture of intramuros by the end of the spanish colonial regime (ma), arcilla, john paul, firm-level knowledge and technology transfer in chinese engineering, procurement and construction projects in the philippines, diokno, harold andamo, mga lente sa likod ng lente: ang ningning at liwanag sa ilang piling retrato ng manila carnival (1908-1917) (phd), camba, moreal n., kababaihan, potograpiya, at kasaysayan: isang pagsusuri sa imahen ng kababaihan sa potograpiyang kolonyal sa harap ng imperyalismong amerikano (phd), jose, mary dorothy d.l, moro heroes in philippine history textbooks: the marginalization of the historical narratives of muslim filipino heroes in social studies education (ma), mejorada, alvin, governing climate change adaptation towards disaster resilience in selected coastal communities in the philippines (2006-2020) (phd), paje, philip michael i., serepungan: ang “katutubo” sa hugpungan ng mga diskurso (isang pag-aaral sa mga erumanen ne menuvu at teduray-lambangian) (phd), rodriguez, mary jane b., culture as transformative innovation: paglingap in the practice of family medicine in the philippines (phd), romabiles, maria socorro l., becoming to being filipino: a social history of music in manila 1860-1940 through journalistic print (phd), silvestre, maria patricia b..

  Censorship, Obscenity and Power: Regulation of Erotic Films from the Marcos to Estrada Administration, 1972-2001 (MA)

UBALDO, Abel

Katwiran ng kasaysayan: ang alegoryang pangkasaysayan at ang diskurso ng kasaysayan, nasyunalismo, at bayan sa mga nobelang pangkasaysayan sa wikang tagalog, 1905–1927 (phd), cerda, christoffer mitch , lustful lords, dead deities: female sexuality in indonesian folk literature (ma), grutas, sarah jean , pagkalalaki at maka-diyos: a dialogical look at masculinity and religiosity among filipino males  (phd), fast, michael john, subli (ang pamana): philippine culture and values in the governance of filipino-owned family corporations in the philippines (phd), galura, maria-teresa , challenges and prospects in promoting cultural diplomacy between indonesia and the philippines: a philippine perspective (phd), liwanag, marichu, kadagaan sa sarita at pakasaritaan: ang kilusang masa ng san antonio at sta. isabel, ilagan, isabela (phd), manzano, joanne , diskarte: understanding design culture through the chairs of the filipino design exemplars (phd), mendoza, guillerma, the converging role of traditional leaders and non-traditional leaders in conflict resolution: the case of mindanao, philippines and maluku, indonesia (ma), panganting, abulwahid , naratibo ng lubi sa ating gunita: ang industriya ng niyog sa panitikan at kasaysayang pilipino, 1940–2018 (phd), peña, romeo, piso, the image of filipino identity: the concealed value of philippine new generation currency (phd), reyes, minard,  ang diviner sa kaniyang divinasyon sa syudad: isang naratibo ng krisis (phd), salanga-torralba, elyrah, pramoedya ananta toer's buru quartet: literature as counter-hegemony and site of contestation in indonesia's new order (ma), umali, marie bernardine , the bangsamoro project: the role of malaysia, indonesia and brunei in the mindanao peace process (ma), the mandukit of sta. ursula, betis pampanga: carving sacred images, negotiating heritage (phd).

BOQUIREN, Laya

Agritourism: Transforming Farmers and Changing Communities (MA)

CABIGAS - SY, Charmielyn

The Role of Philippine NGOs in International Disaster Risk Reduction Regime (MA)

CLAUDIO, Ivy

ASEAN Intra Regional Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) 2012-2016: The Philippine Case (MA)

CORTEZ, Danilo, Jr

Cubao Expo, the Hub in Escolta, Salcedo Art in the Park: Examining Three Art Retail Spaces in Metro Manila as Sites of the Creation of Distinction in the Philippines (MA)

GARCHITORENA, AJ

Contemporary Piña: Exploring Development and Social Change through the Work of Three Actor Innovators (MA)

LIM, Amihan

The Fourth Horseman: Infectious Diseases and the Philippine American War (PhD)

LOZADA, Dave III

Social Media, Filipino Youth, and Political Participation: An Exploration of University Students’ Political Actions during the 2016 Philippine Election (MA)

LUCAS, Jerome

Pagtatahip-dunong: Pagsusuri ng mga Awit ng mga Kilusang Bayan sa Kalakhang Maynila mula 1986 hanggang 2016 na Mabisang Magagamit sa Pagtuturo ng Kamalayang Bayan (PhD)

MALABANAN, Joel

Perceiving Patriotism: China’s Patriotic Education Campaign and Insights for Philippine Education (MA)

MANALO, Marvie

Identities, Issues, and Interactions in Southeast Asian Facebook Groups and Its Effects (MA)

UYSECO, Wayne

Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa sa Mindanao (PRMM): The Pursuit of an Alternative Revolutionary Strategy (PhD)

VILLASANTA, Felix

Participation from Below: Typologies and Comparisons of the Local Development Council Planning Process among the Cities and Municipalities of Bulacan (MA)

YONAHA, Yvan Ysmael

Schools and their Influence on Students' ASEAN Awareness: A Study of Quezon City High Schools (MA)

Andres, brenson, darna and the intermediality of the filipino superhero genre (phd), brillon, cherish, the bagani spirit through the moral imagination of philippine army officers: strengthening military leadership based on the agyu epic (phd), ebrada, sandra, facility-based delivery: implikasyon sa paghulma sa pang-inang kalusugan (phd), encinares-enaje, ivy, ganting-loob at pamuling-pamudod: dalumat at realidad sa lipunang tagalog ng caciquismong espanyol, 1571–1896 (phd), enriquez, edelyndon, viewing mistresses: filipina audiences constructing meanings of gender and sexuality in media and everyday life (ma), erbite, kristina, the concept of 'ilmu' pagkausug in the jawi materials from sulu (phd), hairulla, munap, assessing the impact of thailand's government policies and programs in local context: the case study of karen's baan huai lad nai (ma), macalib-og, ariane, de(familial)izing the family: anak ng ofws' emergent narratives on parent-child communication, religious socialization, and self-perceived identities (phd), pinzon, mary jannette , sapatero in marikina city: enacting economies in the philippines' footwear capital (phd), rapisora-lagos, concepcion, malasakit in a public utility company: expression of kapwa, buhay, ginhawa, dangal, and tulong in the workplace (phd), reyes, jesusa, the imperative of the philippines’ signature and ratification of the international convention for the protection of all persons from enforced disappearance, bacalso, mary, ang amo at ang maamo: pangangamuhan at pagkatao ng mga aeta ng pampanga (ma), david, kara, new chinese migrants in the philippines: exploring non-economic factors in migration decisions based on personal narratives (ma), ganadillo, ivy, identity, transformation and customary law among bago igorots: examining conflict resolutikon methods in a changing ethnoscape, pawilen, ryan, apostolic catholic church: an ethnohistory of a social movement (ma), de leon, ann louise, refusing a life without poverty: scarcity and abundance in dolphy’s situation comedies (ma), israel, lorna, kontra-diskurso: testimonial narratives of filipino workers (1986-2012) [phd], moratilla, noel christian, making the foreign familiar: examination of the philippine remake of the korean drama first shop of the coffee prince (ma), pasigan, renz, the animation industry in the philippines: institution building for skill formation (phd), repackaging japanese culture: the digitalization of folktales in the pokémon franchise (ma), sumilang, erika, maximizing the social life chances: a case study on the cross-border adaptation of first generation indonesian migrants in the municipality of glan, sarangani province (ma), tadeo, erika, illustrating recovery: traditional japanese art styles and modern graphic design styles in the graphic design of tokyo 1964 (ma), tantoco, clio, women’s images in liwayway short stories post-edsa, 1992-2002 (phd), vergara, evelyn, japanese pop culture exposure and consumption: influence on youth attitudes based on two asian study survey datasets (ma), villota, alleson ii, retokadong talambuhay, manipuladong salaysay: ang pananalambuhay kina manuel m. quezon at ferdinand e. marcos (phd), javar, roderick, filipino philosophy in the martial traditions of the philippines: the dungan as philosophic principle (phd), mendoza, perseville, of forgetting and remembering: social memory, commemoration, and the jewish refugees in the philippines during the second world war (phd), tirol, jose maria, tiangge online: the proliferation of philippine micro, small, and medium enterprises (msmes) in the internet (phd), triumfo, cristina, the role of post 1990-bollywood films in identity formation of second-generation indian transnationals in metro manila (ma), que, gilbert, pagtatanghal ng bayan: ang pulitika sa kultura ng mga ritwal na pananampalatayang katoliko sa angono, rizal (phd), zarate, maria jovita, civil society and political change in burma/myanmar: exploring the role of civil society in the transition to a “disciplined democracy” (ma), alicias, maria dolores, indian textiles in the philippines: contexts of encounter and traces of practice (phd), canta, marilyn, forging peace in south thailand: a case study of the building peace by teaching peace program in pattani province (ma), ferrer, jasmine, the role of indonesia and malaysia in the peace process in southern philippines: a comparative assessment (ma), maamor, asnawi, communicating the popular and the quotidian in japan: when filipino wives engage in image production through facebook (ma), sioson, erica, demystifying the dorimu boi: understanding the representation of japanese pop idol masculinity through visual and discourse analysis of various media productions (ma), alegre, herlyn, the acculturation of korean students in the philippines and its implications on koreanness: the case of koreans in an urban private school (ma), blanca, ringo, philippines-china relations: the linkage of economic and security interests (ma), de guzman, charles, the globalization of hangugeo: exploring the spread of korean language in the philippines and its prospects for promoting philippine national interests (ma), domingo, sarah, culture in governance: marikina’s ka-angkan festival, meaning-making and urban policy process, southeast asia and china: south-south development cooperation on new hegemony (ma), garcia, shayne, kalinangang pinanday sa ginto: a cultural history of gold in philippine society (phd), gatbonton, esperanza, baybayin: makabayang hibik sa tinig ng sinaunang titik 1882–2012 (phd), lapiz, eduardo, muslim-christian intermarriage: complications and compromises (ma), magat, edel, nihon no imeji (japan’s images) through anime: perceptions of filipino students in selected universities (ma), obispo, joanna, the influence of the 1986 people power revolution on the basic education curriculum: a case study of two private secondary schools in metro manila (phd), panganiban, evangeline, diverging narratives: lives and identities of japanese-filipino children in the philippines (ma), ubalde, marrianne, identity and representation: the life and work of five philippine chinese neo-realist visual artists, 1954–1975 (phd), young, stewart.

Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia

Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia

Sign Up: Free Lectures, Conferences, and Webinars

Sign Up: Free Lectures, Conferences, and Webinars

Watch on Demand: Lectures, Webinars, Etc

Watch on Demand: Lectures, Webinars, Etc

Free Publications: By Asian Center Faculty and Staff

Free Publications: By Asian Center Faculty and Staff

Theses and Dissertations: A List

Books: Asian Studies

Books: Philippine Studies

Books: Philippine Studies

Books: Philippine Foreign Policy

Books: Philippine Foreign Policy

Musyawarah: The Official Newsletter of the UP Asian Center

Musyawarah: The Official Newsletter of the UP Asian Center

Join our mailing list

IMAGES

 1. Thesis Front Page Tagalog

  mini thesis tagalog

 2. filipino thesis

  mini thesis tagalog

 3. Filipino Thesis Title Tagalog

  mini thesis tagalog

 4. Filipino Thesis Title Tagalog

  mini thesis tagalog

 5. Thesis Meaning Tagalog

  mini thesis tagalog

 6. Position Paper Sample Tagalog Bahagi Ng Thesis Tagalo

  mini thesis tagalog

VIDEO

 1. MINI THESIS 🙈🙈 #viral #viralvideo #shortvideo#subscribe #shortsfeed #share #shorts

 2. PROJECT: สิง (Opening Scene Animatic) (DEMO)

 3. Mini Thesis กลุ่ม 8

 4. Revising Your Thesis (Composition I Mini-lesson)

 5. Photo Walk

 6. MATALINONG ESTUDYANTE ,TUBIG LANG ANG PANANGHALIAN

COMMENTS

 1. THESIS (Pananaliksik) Tagalog

  6. 6 Kabanata I Introduksyon ng Pananaliksik Maituturing nga na isa sa mga nangungunang lungsod sa Pilipinas ang Lungsod ng Santa Rosa kapag pinag-uusapan ang salitang development o kaunlaran. Matatagpuan dito ang ilang malalaking kompanya kagaya ng Coca-Cola, Toyota at iba. Noong nakaraang taon, Ang Santa Rosa ay pang-21 din sa "Most Competitive Cities" sa buong Pilipinas na binubuo ng ...

 2. Sample Thesis In FIlipino For Pananaliksik

  Sinasaklaw ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng kulturang popular sa Asignaturang Filipino sa Baitang 10 bilang mabisang daluyan ng impormasyon na makakatulong sa paghubog sa bawat isip, asal, gawi at kakayahan ng mag-aaral. ... Sample Thesis In FIlipino For Pananaliksik. Course: Practical Research (PRACRES 2) 85 Documents. Students shared 85 ...

 3. Sample Tagalog Thesis Chapter 1

  Sample Tagalog Thesis Chapter 1 - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.

 4. Sample Thesis Format in Filipino

  Sample Thesis Format in Filipino - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.

 5. Mini Thesis Example Tagalog

  Mini Thesis Example Tagalog - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

 6. (DOC) MINI THESIS KOMUNIKASYON

  Dayuhan na Pag-aaral Ayon kay Gette (2010), ang balbal o islang na salita ay ang di-pamantayang paggamit ng mga salita sa isang wika ng isang partikular na grupo ng lipunan. Tinatawag din itong salitang kanto o salitang kalye. Halimbawa nito ay parak, lespo (pulis), iskapo (takas), atik (pera), erpats (tatay), jokla (bakla), tiboli (tomboy), at ...

 7. (DOC) Format-thesis-filipino

  Format-thesis-filipino. Eda Angela Rosales. See Full PDF Download PDF. See Full PDF Download PDF. Related Papers. Mga Sariling Komposisyon NG Mga Panitikang Pambata at Antas NG Pang- Unawa Sa Pagbasa. 2021 • Danica Lorraine Garena.

 8. Thesis In Filipino Research Papers

  The "Study Skills Webinar Series " was funded, conceptualised, and produced by the Research Development Unit at Thammasat University's Faculty of Liberal Arts. Each short webinar can be viewed by following the YouTube link, and the PDF... more. View Thesis In Filipino Research Papers on Academia.edu for free.

 9. Isang pagsusuri ng mga pre-form sa tekstwal na datos ng Tagalog

  Isang pagsusuri ng mga pre-form sa tekstwal na datos ng Tagalog. Author: Mark Rae De Chavez; Adviser: Year: 2015 < Back to list. Department of Linguistics. Room 1325, Palma Hall Pavilion One Quirino Avenue, University of the Philippines Diliman, Quezon City. Contact No: (+63 2) 8981-8500 local 2128 . Home; About;

 10. How to write a Thesis

  This video is all about a detailed tagalog explanation about Thesis Writing with samples. #thesiswriting #thesistips#thesis

 11. Thesis IN Filipino

  Our first thesis epekto ng pangungutya: pananaw ng mga piling mag aaral sa unang taon ng kolehiyo ng lungsod ng marikina taong 2019 2020 isang sulating. Skip to document. ... Thesis IN Filipino. Our first thesis. Course. Filipino. 881 Documents. Students shared 881 documents in this course. University Bicol University. Academic year: 2019/2020 ...

 12. Final Thesis Paper

  Final Thesis Paper - Pananaliksik. Pananaliksik. Course. Filipino. 881 Documents. Students shared 881 documents in this course. University Bicol University. ... Bilang Bahagi ng Pangangailangan para sa Asignaturang Filipino 11 Pagbasa at Pagsuri ng Iba't Ibang Teksto Tungosa Pananaliksik at Asignaturang Research 1. Bernales, Elaine Q. Javier ...

 13. Introduction Paragraph Format Thesis In Filipino

  Introduction . This thesis presents findings from a qualitative research study that was conducted with Black professional women in dual career marriages. It highlights the ways in which the participants in the study talk about marriage. autonomy and satisfaction in their marriages and the discourses that inform their talk.

 14. Paggamit ng teknolohiyang pang-instruksyon at ang antas ng kahusayan sa

  Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa paggamit ng teknolohiyang pang-instruksyon at ang antas ng kahusayan sa pagtuturo ng mga guro sa Filipino sa Central University, taong panuruan, 2005-2006. Paraang palarawan ang metodong ginamit ng mananaliksik. Dalawang talatanungan ang ginamit sa pagtipon ng mga datos na kailangan sa pag-aaral: ang unang bahagi ay binubuo ng mga katanungang kaugnay sa ...

 15. sample THESIS- Filipino subject requirement

  Layunin ng Pag-aaral Pangunahing layunin ng pag-aaral na ito na malaman ang epekto sa pag-aaral ng pagsali sa mga social networking sites ng mga mag-aaral sa Unibersidad ng Misamis. Tiyak na layunin ng pananaliksik na ito ang ang mga sumusunod: 1. Matukoy ang mga social networking sites na ginagamit ng mga mag-aaral. 2.

 16. Tesis

  Ang tesis o disertasyon ay isang dokumentong ipinasa bilang suporta sa kandidatura para sa isang akademikong antas o propesiyonal na kwalipikasyon na nagpapakita ng nasaliksik at natuklasan ng manunulat. Sa ibang mga konteksto, ang salitang "tesis" ay ginagamit na parte ng kursong Batsilyer at Masterado, habang ang "disertasyon" ay ...

 17. Mini Thesis Tagalog

  Mini Thesis Tagalog - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.

 18. Filipino Master's Theses

  Theses/Dissertations from 2021. PDF. Ang pagkatha ng adarna sa kasarian: Pagmamalay sa representasyon ng babae sa mga kuwentong pambata ng Adarna House (2009-2019), Pearl Diane Centeno Asuncion. PDF. Ang lipunan sa pelikula, ang pelikula sa lipunan: Sipat-saysay sa mga pelikulang nagwagi sa piling yugto ng Metro Manila Film Festival (2010-2019 ...

 19. Lawak ng Pagpapahalaga ng mga Estudyante sa Asignaturang Filipino

  Sakop nito ang Pinal na performans ng mga estudyante sa asignaturang Filipino. Ang mga respondente sa pag-aaral na ito ay ang mga estudyante na nakakuha na ng Filipino11/21 sa unang termino ng ...

 20. (DOC) THESIS SA FILIPINO

  2016 •. José Remesal Rodríguez. Download Free PDF. View PDF. International Journal of Supply Chain Management. Identifying the factors effecting the personal concerns of consumers in accepting new products: A case study on the cosmetic products of Payoon trading company. 2019 •. arezoo hashemiamin.

 21. Thesis in Tagalog

  The best Filipino / Tagalog translation for the English word thesis. The English word "thesis" can be translated as the following words in Tagalog: Best translation for the English word thesis in Tagalog: e [noun] thesis 2 Example Sentences Available » more... More matches for "thesis" in Tagalog:

 22. Komunikasyon Thesis Paper

  Thesis paper kabanata introduksyon sining ang nagbibigay ng pagkakakakilanlan sa atin. likas sa mga pilipino ang pagiging masining sa paraan. sa larangan ng. ... Awtor ng 16 na diksyunaryong English-Filipino at Filipino-English si Maria Odulio de Guzman, na kauna-unahang babaeng guro sa hayskul sa buong Pilipinas. Naging prinsipal siya sa Nueva ...

 23. Theses and Dissertations: A List

  To inquire if and how you can access the dissertations, please email [email protected] or call 8 981 8500 local 3579. The Library may/does not have access to electronic files of the theses and dissertations, nor can they be accessed since the university is closed due to quarantine. You can send your request to us, and we can forward it to the ...